20 July 2021

โครงการถวายเทียนพรรษาและสิ่งของให้วันในวันเข้าพรรษา

ระยะเวลา/วันที่จัดกิจกรรม 1 วัน วันที่ 20 กรกฎาคม 2564

วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม

  1. เพื่อสืบพิธีกรรมทางศาสนา
  2. เพื่อร่วมกันสร้างบุญกุศลและเพื่อความสงบร่มเย็น

สถานที่จัดกิจกรรม วัดรัตนาราม (วัดแก้ว) , วัดธารน้ำไหลและวัดกลางวนาราม ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

กลุ่มบุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มบริษัทท่าฉางกรีนเอ็นเอนร์ยี่

ประโยชน์จากการจัดกิจกรรม

  1. เพื่อทะนุบำรุงศาสนา
  2. เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีส่วนร่วมในการทำบุญและสืบสารพิธีกรรมทางศาสนา
Back