21 September 2021

โครงการร่วมกับกลุ่มบริษัทท่าฉางและชุมชนตรวจโควิด-19

ระยะเวลา/วันที่จัดกิจกรรม 2 วันวันที่ 21 -22 กันยายน 2564

วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม

  1. เพื่อตรวจเชื้อโควิด -19 ให้พนักงานและชุมชนใกล้เคียงบริเวณโรงงาน
  2. เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ในวงกว้าง

สถานที่จัดกิจกรรม บริเวณโรงงาน

กลุ่มบุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรม พนักงานและคนงาน ในบริษัท

ประโยชน์จากการจัดกิจกรรม

  1. ค้นหาเชิงรุก เพื่อคัดกรอง ผู้ติดเชื้อโควิด -19 แยกออกเพื่อทำการรักษา
  2. เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด เชื้อโควิด-19 ในบริษัท
Back