14 May 2021

โครงการร่วมบริจาคเจลแอลกอฮอล์ ให้แก่หน่วยงานราชการ

ระยะเวลา/วันที่จัดกิจกรรม 1 วัน วันที่ 14 พฤษภาคม 2564

วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม

  1. ใช้เป็นอุปกรณ์ในการฆ่าเชื้อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

สถานที่จัดกิจกรรม กลุ่มบริษัท ท่าฉาง

กลุ่มบุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรม ผู้บริหาร / ฝ่ายบุคคล

ประโยชน์จากการจัดกิจกรรม

  1. เพื่อลดการแพร่เชื้อของ โควิด -19
  2. เพื่อส่งเสริม
Back