TH EN
25 ธ.ค. 2564
โครงการมอบของขวัญแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
08 ธ.ค. 2564
โครงการ ร่วมบริจาคถุงยังชีพ แก่ชุมชนรอบบริษัทกับกลุ่มบริษัทในเครือ
21 ก.ย. 2564
โครงการร่วมกับกลุ่มบริษัทท่าฉางและชุมชนตรวจโควิด-19
11 ส.ค. 2564
โครงการสนับสนุนกิจกรรมท้องถิ่น (ทอดผ้าป่าสามัคคี)
20 ก.ค. 2564
โครงการถวายเทียนพรรษาและสิ่งของให้วันในวันเข้าพรรษา
14 พ.ค. 2564
โครงการร่วมบริจาคเจลแอลกอฮอล์ ให้แก่หน่วยงานราชการ
11 พ.ค. 2564
โครงการบริจาคหน้ากากอนามัย ให้หน่วยงานราชการ
16 มี.ค. 2564
โครงการร่วมบริจาคเจลแอลกอฮอล์ แก่ชุมชนรอบบริษัทกับกลุ่มบริษัทในเครือ
05 มี.ค. 2564
โครงการร่วมบริจาคถุงยังชีพ แก่ชุมชนรอบบริษัทกับกลุ่มบริษัทในเครือ