11 May 2021

โครงการบริจาคหน้ากากอนามัย ให้หน่วยงานราชการ

ระยะเวลา/วันที่จัดกิจกรรม 1 วัน วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม

  1. แจกจ่ายหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด- 19

สถานที่จัดกิจกรรม 1.กลุ่มบริษัท

กลุ่มบุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรม ผู้บริหาร/ฝ่ายบุคคล

ประโยชน์จากการจัดกิจกรรม

  1. เพื่อสร้างความตระหนักให้สวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อลดการแพร่เชื้อโควิด-19
  2. เพื่อให้มีการสวมใส่หน้ากากอยามัยอย่าทั่วถึง
Back